ทิชชูเปียกสำหรับเข้าห้องน้ำ สก๊อตต์® คลีนแคร์

ให้คุณพบกับประสบการณ์ใหม่ของการทำความสะอาดหลังเข้าห้องน้ำ
ให้คุณรู้สึกสะอาด เหมือนล้างด้วยน้ำ

ทิชชูเปียกสำหรับเข้าห้องน้ำ
สก๊อตต์® คลีนแคร์

ให้คุณพบกับประสบการณ์ใหม่ของการทำความสะอาด
หลังเข้าห้องน้ำ ให้คุณรู้สึกสะอาด เหมือนล้างด้วยน้ำ

Popup

รายละเอียดกิจกรรม:

  1. ลุ้นรับกระดาษชำระแบบเปียก สก๊อตต์ เอ็กซ์ตร้าแคร์ ขนาด 10 แผ่น จำนวน 2 ห่อ (รวมทั้งหมด 50 รางวัล)
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธ์ลุ้นรับรางวัล
  3. ประกาศผลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเฟซบุ๊คและ E-newsletter ประจำเดือนพฤศจิกายน
  4. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด